arcyksiążę


arcyksiążę
arcyksiążę {{/stl_13}}{{stl_8}}rz. mos odm. jak n IVa, DB. arcyksiążęksięcia; lm M. arcyksiążężęta, DB. arcyksiążężąt {{/stl_8}}{{stl_7}}'tytuł książąt austriackich z dynastii Habsburgów (od 1438 do 1918 r.) ' {{/stl_7}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • arcyksiążę — m, DB. arcyksiążęksięcia, CMs. arcyksiążęksięciu, W.=M., N. arcyksiążęksięciem; w lm odm. jak n IV, M. ta, DB. arcyksiążężąt «tytuł książąt austriackich z dynastii Habsburgów; osoba nosząca ten tytuł» …   Słownik języka polskiego

  • Polish cuisine — Kotlet schabowy served with salads. Various kinds of Polish Kielba …   Wikipedia

  • Royal and noble ranks — Emperor Empress King Queen Viceroy Vicereine …   Wikipedia

  • ręka — 1. Być, znajdować się, spoczywać w czyichś rękach, w czyimś ręku a) «być czyjąś własnością, należeć do kogoś»: Wieczorem większa część Pragi znajdowała się w rękach powstańców. J. Andrzejewski, Popiół. b) «zależeć od kogoś»: W tym czasie ogólne… …   Słownik frazeologiczny

  • arcy- — «pierwszy człon wyrazów złożonych» a) «wskazujący na pierwszeństwo, zwierzchnictwo tego, co nazywa drugi człon złożenia, np. arcybiskup, arcykapłan, arcyksiążę» b) «podkreślający, wzmacniający znaczenie tego, co nazywa drugi człon złożenia,… …   Słownik języka polskiego

  • arcyksiążęcy — przym. od arcyksiążę Tytuł arcyksiążęcy …   Słownik języka polskiego

  • arcyksięstwo — n III; blm 1. B.=M., Ms. arcyksięstwowie «godność arcyksięcia» 2. B.=D., Ms. arcyksięstwowu «arcyksiążę z żoną» …   Słownik języka polskiego

  • arcy — {{/stl 13}}{{stl 7}} 1. pierwszy człon złożonych przymiotników, przysłówków, rzadziej rzeczowników wskazujący na wysoki stopień nasilenia właściwości wyrażonej w drugim członie; bardzo, nadzwyczaj, wybitnie, niezwykle, np. {{/stl 7}}{{stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • arcyksiążęcy — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. IIb, {{/stl 8}}{{stl 7}}od rz. arcyksiążę: Para arcyksiążęca. Tytuł arcyksiążęcy. {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień